Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Shiatsu och immunförsvaret, 18-19 maj 2013, Lund

Under den här kursen studerar vi immunförsvaret och hur man kan påverka det med hjälp av shiatsu.

VI studerar de olika komponenter som tillsammans utgör vårt immunförsvar.

Yttre och inre hot mot hälsan.

Skillnaden mellan det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.

Tarmarnas betydelse för immunförsvaret.

Lymfans betydelse för immunförsvaret.

De vita blodkropparna.

Autoimmuna sjukdomar.

Vacciners påverkan.

Vi studerar även kostens betydelse för immunförsvaret och kosttillskott man kan använda för att stödja immunförsvaret.

Anmälan och info:

www.qura.in