Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Fortsättningskurser i shiatsu

Efter att ha genomgått de fyra grundkurserna kan man gå fortsättningskurserna i valfri ordning. Fortsättningskurserna är 2 eller 6 dagar.